Etno Cafe S.A.
Grabiszyńska 235B, 53-234 Wrocław
[email protected]
NIP 8943075820

Kapitał zakładowy: 127 897,00 zł (opłacony w całości)
Zarejstrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu
(VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Gospodarczego) pod nr 0000609877