Ogłoszenie z dnia 27.03.2024: Zarząd spółki ETNO CAFE S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 235B, 53-234 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609877, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 26.04.2024 r., o godz. 9, w Kancelarii Notarialnej Wisławy Boć-Mazur przy ul. Powstańców Śląskich 121/108 we Wrocławiu. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki znajduje się w załączniku poniżej:

Treść ogłoszenia Etno Cafe S.A. z dnia 27.03.2024

Ogłoszenie z dnia 07.06.2023: Zarząd spółki ETNO CAFE S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 235B, 53-234 Wrocław, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem KRS: 0000609877, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 14.07.2023 r. o godz. 9:00 w Kancelarii Notarialnej Wisławy Boć-Mazur przy ul. Powstańców Śląskich 121/108 we Wrocławiu. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki znajduje się w załączniku poniżej:

Treść ogłoszenia Etno Cafe S.A. z dnia 07.06.2023

Ogłoszenie z dnia 13.12.2022: Zarząd spółki ETNO CAFE S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 235B, 53-234 Wrocław, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem KRS: 0000609877, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 16.01.2023 r. o godz. 12 w Kancelarii Notarialnej Wisławy Boć-Mazur przy ul. Powstańców Śląskich 121/108 we Wrocławiu. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki znajduje się w załączniku poniżej:

Treść ogłoszenia Etno Cafe S.A. z dnia 13.12.2022

FAQ dla Inwestorów: w związku z pojawiającymi się pytaniami dot. postępowania restrukturyzacyjnego w Spółce Etno Cafe S.A. poniżej przesyłamy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.

FAQ dla Inwestorów

Ogłoszenie z dnia 02.09.2021: Zarząd ETNO CAFE S.A. z/s we Wrocławiu zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 29.09.2021 r., o godz. 9:00 w Kancelarii Notarialnej Wisławy Boć-Mazur przy ul. Powstańców Śląskich 121/207 we Wrocławiu. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki znajduje się w załączniku poniżej.

Treść ogłoszenia Etno Cafe S.A. z dnia 02.09.2021

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych Akcjonariuszy Etno Cafe S.A. w związku z obowiązkową dematerializacją akcji oraz prowadzeniem rejestru akcjonariuszy. Treść znajduje się w załączniku poniżej.

Treść informacji

Ogłoszenie z dnia 30.09.2020: Zarząd ETNO CAFE S.A. z/s we Wrocławiu w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 235B, 53-234 Wrocław, od poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania biura. Niniejsze wezwanie jest pierwszym z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa. Pełny tekst ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej.

Treść ogłoszenia Etno Cafe S.A. z dnia 30.09.2020

Ogłoszenie z dnia 03.09.2020: Zarząd ETNO CAFE S.A. z/s we Wrocławiu zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 29.09.2020 r., o godz. 9:00 w Kancelarii Notarialnej Wisławy Boć-Mazur przy ul. Powstańców Śląskich nr 121 lok. 207 we Wrocławiu. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki znajduje się w załączniku poniżej.

Treść ogłoszenia Etno Cafe S.A. z dnia 03.09.2020

Ogłoszenie z dnia 07.06.2023: Zarząd spółki ETNO CAFE S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 235B, 53-234 Wrocław, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem KRS: 0000609877, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 14.07.2023 r. o godz. 9:00 w Kancelarii Notarialnej Wisławy Boć-Mazur przy ul. Powstańców Śląskich 121/108 we Wrocławiu. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki znajduje się w załączniku poniżej:

Treść ogłoszenia Etno Cafe S.A. z dnia 07.06.2023

Ogłoszenie z dnia 13.12.2022: Zarząd spółki ETNO CAFE S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 235B, 53-234 Wrocław, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem KRS: 0000609877, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 16.01.2023 r. o godz. 12 w Kancelarii Notarialnej Wisławy Boć-Mazur przy ul. Powstańców Śląskich 121/108 we Wrocławiu. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki znajduje się w załączniku poniżej:

Treść ogłoszenia Etno Cafe S.A. z dnia 13.12.2022

FAQ dla Inwestorów: w związku z pojawiającymi się pytaniami dot. postępowania restrukturyzacyjnego w Spółce Etno Cafe S.A. poniżej przesyłamy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.

FAQ dla Inwestorów

Ogłoszenie z dnia 02.09.2021: Zarząd ETNO CAFE S.A. z/s we Wrocławiu zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 29.09.2021 r., o godz. 9:00 w Kancelarii Notarialnej Wisławy Boć-Mazur przy ul. Powstańców Śląskich 121/207 we Wrocławiu. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki znajduje się w załączniku poniżej.

Treść ogłoszenia Etno Cafe S.A. z dnia 02.09.2021

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych Akcjonariuszy Etno Cafe S.A. w związku z obowiązkową dematerializacją akcji oraz prowadzeniem rejestru akcjonariuszy. Treść znajduje się w załączniku poniżej.

Treść informacji

Ogłoszenie z dnia 30.09.2020: Zarząd ETNO CAFE S.A. z/s we Wrocławiu w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 235B, 53-234 Wrocław, od poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania biura. Niniejsze wezwanie jest pierwszym z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa. Pełny tekst ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej.

Treść ogłoszenia Etno Cafe S.A. z dnia 30.09.2020

Ogłoszenie z dnia 03.09.2020: Zarząd ETNO CAFE S.A. z/s we Wrocławiu zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 29.09.2020 r., o godz. 9:00 w Kancelarii Notarialnej Wisławy Boć-Mazur przy ul. Powstańców Śląskich nr 121 lok. 207 we Wrocławiu. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki znajduje się w załączniku poniżej.

Treść ogłoszenia Etno Cafe S.A. z dnia 03.09.2020

 

Ogłoszenie z dnia 07.06.2023: Zarząd spółki ETNO CAFE S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 235B, 53-234 Wrocław, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem KRS: 0000609877, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 14.07.2023 r. o godz. 9:00 w Kancelarii Notarialnej Wisławy Boć-Mazur przy ul. Powstańców Śląskich 121/108 we Wrocławiu. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki znajduje się w załączniku poniżej:

Treść ogłoszenia Etno Cafe S.A. z dnia 07.06.2023

Ogłoszenie z dnia 13.12.2022: Zarząd spółki ETNO CAFE S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 235B, 53-234 Wrocław, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem KRS: 0000609877, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 16.01.2023 r. o godz. 12 w Kancelarii Notarialnej Wisławy Boć-Mazur przy ul. Powstańców Śląskich 121/108 we Wrocławiu. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki znajduje się w załączniku poniżej:

Treść ogłoszenia Etno Cafe S.A. z dnia 13.12.2022

FAQ dla Inwestorów: w związku z pojawiającymi się pytaniami dot. postępowania restrukturyzacyjnego w Spółce Etno Cafe S.A. poniżej przesyłamy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.

FAQ dla Inwestorów

Ogłoszenie z dnia 02.09.2021: Zarząd ETNO CAFE S.A. z/s we Wrocławiu zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 29.09.2021 r., o godz. 9:00 w Kancelarii Notarialnej Wisławy Boć-Mazur przy ul. Powstańców Śląskich 121/207 we Wrocławiu. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki znajduje się w załączniku poniżej.

Treść ogłoszenia Etno Cafe S.A. z dnia 02.09.2021

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych Akcjonariuszy Etno Cafe S.A. w związku z obowiązkową dematerializacją akcji oraz prowadzeniem rejestru akcjonariuszy. Treść znajduje się w załączniku poniżej.

Treść informacji

Ogłoszenie z dnia 30.09.2020: Zarząd ETNO CAFE S.A. z/s we Wrocławiu w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 235B, 53-234 Wrocław, od poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania biura. Niniejsze wezwanie jest pierwszym z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa. Pełny tekst ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej.

Treść ogłoszenia Etno Cafe S.A. z dnia 30.09.2020

 

Ogłoszenie z dnia 03.09.2020: Zarząd ETNO CAFE S.A. z/s we Wrocławiu zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 29.09.2020 r., o godz. 9:00 w Kancelarii Notarialnej Wisławy Boć-Mazur przy ul. Powstańców Śląskich nr 121 lok. 207 we Wrocławiu. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki znajduje się w załączniku poniżej.

Treść ogłoszenia Etno Cafe S.A. z dnia 03.09.2020